Regulamin / Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu ProstoiCzysto.pl

W trosce o bezpieczeństwo danych klienta, publikujemy dokument wyjaśniający sposób i zasady gromadzenia, przetwarzania informacji o użytkownikach naszego sklepu. Ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas najważniejsza, protokół połączenia SSL, gwarantuje bezpieczne przesyłanie zaszyfrowanych danych  do naszego serwera.

 1. Administratorem danych osobowych jest PROSTO I CZYSTO.PL z siedzibą os. Oświecenia 43, 61-207 Poznań, e-mail: biuro@prostoiczysto.pl , NIP: 779-109-91-96

 2. Respektując ustawę o ochronie danych osobowych i Państwa prawa zobowiązujemy się do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

 3. Możesz się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy, wysyłając wiadomość bezpośrednio na nasz adres email biuro@prostoiczysto.pl lub pisemnie na adres naszego sklepu .

 4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nasz sklep, przysługują Ci poniższe uprawnienia. Poniższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO poprzez kontakt z administratorem danych osobowych naszego sklepu na adres biuro@prostoiczysto.pl. Wszystkie zgłoszenia zobowiązujemy się traktować z należytą uwagą oraz dołożyć starań do ich realizacji w możliwie najkrótszym czasie.
  • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nasz sklep.
 5. Sposób w jaki pozyskiwane są dane osobowe: Twoje dane osobowe otrzymaliśmy podczas rejestracji i zakładania przez Ciebie konta. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z nich mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia usług. Mogę być też konieczne do spełnienia wymagań określonych przepisami prawa, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać.

 6. Informacja o udostępnianiu: nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym osobom lub podmiotom do celów marketingowych bez Twojej zgody. Jeżeli zwrócą się do nas, w związku z realizowanymi przez siebie zadaniami, odpowiednie organy publiczne walczące z oszustwami i nadużyciami, wtedy możemy przekazać Twoje dane osobowe. Określa się tutaj jednostki organizacyjne m.in prokuratury, Policję oraz jednostki do tego uprawnione. W przypadku korzystania przez Ciebie z usług naszego sklepu, Twoje dane osobowe (adres email) mogą być udostępnione podmiotom, które wspierają nas w tej działalności, czyli takie, które umożliwiają usługi płatnicze.

 7. Cel przetwarzania danych osobowych: Przetwarzamy Twoje dane w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności. Zgodnie z rozporządzeniem RODO na wymaganych następujących podstawach prawnych opisanych poniżej.

  • Konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.  Dotyczy ona przypadków przetwarzania danych, w których jest ono uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi zapewnienie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy na Twojego konta nie loguje się osoba nieuprawniona do tego), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania usług i dopasowania ich do potrzeb użytkownika oraz prowadzenie promocji własnych usług. Należy wymienić również przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia roszczeń oraz ich ustalenia, dochodzenia i egzekucji. W tych celach możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane na temat sposobu korzystania z naszych usług (jeżeli roszczenia  tego wynikają) oraz inne dane, które będą niezbędne do obsługi roszczeń w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  •  Niezbędność przetwarzania danych do zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której jesteś stroną. W naszym przypadku umową jest regulamin danej usługi. W przypadku zakładania konta umowa o jego dostarczenie upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do tego celu (np. danych podanych przez Ciebie w profilu tego konta).

 8. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności.

 

Regulamin ProstoiCzysto.pl

1. Regulamin ustala zasady i korzystanie ze sklepu internetowego oraz całego serwisu internetowego mieszczącego się pod adresem www.prostoiczysto.pl, oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem wraz z warunkami sprzedaży dostępnych w sklepie produktów.

2. Każdy zainteresowany może korzystać z informacji zawartych na wszystkich stronach www.prostoiczysto.pl bez żadnych zobowiązań. W momencie dokonania jakichkolwiek czynności na prostoiczysto.pl, lub w sklepie internetowym przez co rozumie się np. złożenie zamówienia, rejestrację, itp. osoba taka staje się użytkownikiem www.prostoiczysto.pl i jednocześnie składa oświadczenie, że zapoznała się z całym regulaminem, w pełni go akceptując.

3. Właścicielem www.prostoiczysto.pl jest PROSTO I CZYSTO.PL, os. Oświecenia 43, 61-207 Poznań, posiadająca NIP 779-109-91-96.

4. Główną działalnością PROSTO I CZYSTO.PL jest udostępnianie informacji związanych z profesjonalnymi środkami czystości oraz z tematyką z tym związaną i nie tylko oraz dystrybucja tych produktów poprzez ich sprzedaż za pomocą Internetu.

5. Za pośrednictwem sklepu internetowego zainteresowane osoby mogą nabywać oferowane w nim produkty, którymi w większości są profesjonalne środki czystości, oraz produkty pokrewne.

6. Aby przeprowadzić transakcje należy postępować zgodnie z opcjami koniecznymi do złożenia zamówienia, czyli między innymi należy podać niezbędne dane i informacje potrzebne do realizacji zamówienia, zgodnie z formularzem zamówienia.

7. Po każdym prawidłowo złożonym zamówieniu, zamawiający otrzyma informacje zwrotną o jego przyjęciu.

8. Zamówienia realizowane są po wpływie środków na konto sprzedającego, jako przedpłata lub za pobraniem w momencie dostawy, realizowanej przez firmy kurierskie. Koszty związane z wysyłką ustalane są przy każdym produkcie lub akcji promocyjnej indywidualnie do każdej oferty w zależności od wielkości paczki o czym zamawiający w widoczny sposób zostaje powiadomiony. W szczególnych przypadkach za zgodą sprzedającego dopuszcza się formę płatności w postaci przelewu.

9. Za każdym razem zamawiający otrzyma fakturę VAT, po podaniu pełnych danych do jej wystawienia.

10. Każda dokonująca zamówienia osoba oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres email lub fax, wysyłanych przez PROSTO I CZYSTO.PL o tematyce związanej z prowadzoną działalnością PROSTO I CZYSTO.PL lub pokrewną, również informację handlową o nowych produktach, promocjach, a także promujących produkty partnerów PROSTO I CZYSTO.PL.

11. Składając zamówienie zamawiający a jednocześnie kupujący oświadcza, że zapoznał się i zna zasady bezpiecznego stosowania profesjonalnych środków czystości, oraz pokrewnych, które zamawia i używać je będzie zgodnie z zasadami BHP. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności związanych z niewłaściwym użyciem tych preparatów.

12. Każdy odwiedzający www.prostoiczysto.pl może bezpłatnie pobrać kartę charakterystyki i skorzystać z innych darmowych akcji prowadzonych przez www.prostoiczysto.pl na określonych zasadach.

13. Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie i PROSTO I CZYSTO.PL zastrzega sobie prawo weryfikacji danych poprzez kontakt email, fax lub telefonicznie. PROSTO I CZYSTO.PL może odmówić realizacji zamówienia w uzasadnionych sytuacjach.

14. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem pieniężnym, PROSTO I CZYSTO.PL zastrzega sobie prawo do realizacji kolejnych transakcji Klienta jedynie w formie przedpłaty.

15. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat produktów w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

16. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.prostoiczysto.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec PROSTO I CZYSTO.PL

17. Ceny produktów umieszczone na stronie www.prostoiczysto.pl podane są w złotych polskich w cenach brutto.

18. PROSTO I CZYSTO.PL zastrzega, że asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia.

19. W wypadku zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia, a przyjęciem go do realizacji, Zamawiający jest informowany o zaistniałym fakcie i ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu.

20. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia, zamówione produkty są dostępne w magazynie. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia. O tym fakcie zamawiający jest powiadamiany.

21. PROSTO I CZYSTO.PL zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w opisie i cenach produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych produktów. PROSTO I CZYSTO.PL nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach. O wykryciu nieprawidłowości w cenach produktów zamawiający zostanie poinformowany a realizacja zamówienia wstrzymana zostanie do wyjaśnienia z zamawiającym.

22. PROSTO I CZYSTO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące www.prostoiczysto.pl

23. Wszelkie reklamacje wysyłane mogą być droga email lub tradycyjną na podany adres email lub adres siedziby firmy. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

24. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wszelkie zwroty i reklamacje odbywają się w normalnej drodze i wymagają wcześniejszych ustaleń z PROSTO I CZYSTO.PL.

25. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez PROSTO I CZYSTO.PL wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz zgodnie z punktem 6 i 10 tego regulaminu. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych. Każda osoba może w każdej chwili cofnąć udzieloną www.prostoiczysto.pl zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłaszając ten fakt drogą email. PROSTO I CZYSTO.PL nie udostępni w żaden sposób, udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

26. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Musi mieć oryginalne opakowanie, oraz stosowne oświadczenie odnośnie zwrotu i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania produktu, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.

27. PROSTO I CZYSTO.PL zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez zainteresowanych do PROSTO I CZYSTO.PL,dotyczyć to może udzielanych porad itp., co do których PROSTO I CZYSTO.PL uzna, że treści te warte są upublicznienia.

28. Prowadzona działalność odbywa się na terenie Polski.

29. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez PROSTO I CZYSTO.PL, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu, co zobowiązuje osoby podejmujące jakiekolwiek działania na www.prostoiczysto.pl do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji.

30. Wszelkie uwagi, sugestie odnośnie pracy i funkcjonowania sklepu mogą być przekazywane na adres email PROSTO I CZYSTO.PL